Knipsellunet

Nieuws van de Groene Lunet juni 2020

Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

In deze nieuwsbrief:
  1. Tuinbeurt 6 juni
  2. Kennismaken met ....
  3. Tuintip van de maand
  4. Wachtlijst
  5. Tuin delen
  6. En verder

1. Tuinbeurt 6 juni

De tuinbeurt van zaterdag 6 juni gaat door met maximaal 30 deelnemers. Op het verenigingsgebouw hangen we een lijst, waarop je je kunt aanmelden. Uiteraard gelden alle RIVM maatregelen, zoals afstand houden en wegblijven als je klachten hebt. We zorgen voor koffie / thee en verder gaan vanaf 6 juni de toiletten weer open.

2. Kennismaken met Xavier Lim (tuin 11)

Lid van de Groene Lunet sinds
2016
Waarom wilde je een tuin?
Voor ik hier lid werd, tuinierde ik al op mijn dakterras. Ik vind duurzaam leven en niet verspillen belangrijk. Dat wilde ik op mijn eigen tuin in de praktijk kunnen brengen
Hoe bevalt het?
Spitten en onkruid wieden zijn niet mijn hobby’s. Door te werken volgens de principes van de permacultuur hoef ik dat gelukkig wat minder. Ik leer daar veel van en het voelt goed om zo met de natuur mee te werken.
Met wie zorg je voor je tuin?
Met mijn buurman van tuin 10 deel ik een kas. We hebben verschillende ideeën over tuinieren, maar het is ook gezellig. Soms komt mijn vrouw helpen. We hebben twee jonge kinderen, die ook soms komen kijken
Wat is de trots van je tuin?
Het experimenteren met ideeën uit de permacultuur. Zo heb ik een vijver voor kikkers (eten slakken). Ik plant gewassen door elkaar zodat ze elkaar versterken en de grond minder uitputten. In de winter leg ik compost en stro op de aarde, wat weer een beter bodemleven geeft
Heb je nog tips voor het bestuur?
Organiseer jaarlijks een stekjesmarkt
Leden een praatje laten houden over een onderwerp waar ze veel van af weten (manier om kennis te delen)
Tuin 11 Xavier Lim (Groot)

3. Tuintip van de maand

Deze keer een tip van Jopie Elings (tuin 40).
Last van luizen op de tuinbonen wordt een stuk minder als je de bloemknop er uit knipt zodra de plant 30 cm hoog is.
Heb je ook een tip? Mail die naar degroenelunet@gmail.com

4. Wachtlijst

Sinds begin dit jaar is het aantal aanmeldingen voor een tuin sterk gestegen van 12 naar nu 32 mensen. Kennelijk is de behoefte aan een eigen moestuin in deze tijden groot. Daardoor loopt de wachttijd inmiddels richting de vijf jaar. Ook andere volkstuin-verenigingen zien een stijgende belangstelling.

5. Tuin delen

Het bestuur wil graag weten of er tuinders zijn, die er voor voelen om een deel van hun tuin (tijdelijk) beschikbaar te stellen aan mensen van de wachtlijst. De tuin blijft van jou, de medetuinder betaalt mee aan de kosten en bevalt het niet dan vervalt het experiment. Ook andere constructies zijn denkbaar.
Wil je hier meer over weten, bel dan met Frank Hoek 0623874135 of mail naar degroenelunet@gmail.com
Ree

6. En verder

Ree op de tuin
In de vorige Nieuwsbrief schreven we dat er een ree was gespot op de strook langs het spoor. Leuk denk je dan, totdat bleek dat het beestje ook door de tuinen liep en plantjes op at. Een dierenarts heeft de ree daarom verdoofd en weer teruggebracht naar zijn vriendjes in Amelisweerd.
Toegangshek
Half mei is het nieuwe toegangsbord geplaatst naast de ingang van ons tuinenpark (zie de Nieuwsbrief van april 2020). Tot nu toe vindt iedereen het erg mooi. Ook andere volkstuincomplexen in Utrecht krijgen zo'n bord, maar De Groene Lunet was de eerste.
Natuurlijk tuinieren
Op 26 juni komt een inspecteur van de AVVN beoordelen of De Groene Lunet in aanmerking komt voor het Nationaal Keurmerk Natuurlijk tuinieren. Op de website kun je lezen wat we daar in de afgelopen twee jaar allemaal aan gedaan hebben.

email facebook website 
MailPoet