Bestuur

Frank Hoek Voorzitter 06-23874135 frankhoek48@gmail.com
vacature Secretaris degroenelunet@gmail.com
Inge Scheer Penningmeester 030-2898005 i.scheer@ziggo.nl
Durk Nijdam Lid 030-2893144 nijdamdurk@gmail.com
Teun Harteveld Tuincommissie 06-19719090 t.harteveld@freeler.nl
Jochem Hogenhuis Tuincommissie 06-21996762 jhogenhuis@hotmail.com
Hein Macke Tuincommissie 06-19104381 hein_alice.macke@ziggo.nl
Aandachtsgebied Verantwoordelijk bestuurslid 
Contact met AVVN / OVU / gemeente Utrecht Frank Hoek
Legen groenbak Teun Harteveld, Hein Macke
Bijenkasten / imkers Jochem Hogenhuis
Beheer materiaal Jochem Hogenhuis
Wachtlijst, contactpersoon voor nieuwe leden Frank Hoek
Ledenlijst (doorgeven wijzigingen) Frank Hoek
Coördinatie schoonmaak schuilhok Jopie Elings
Tuinbeurten Teun Harteveld, Hein Macke
Verhuur aanhanger Jochem Hogenhuis
Sleuteluitgifte Inge Scheer
Website Frank Hoek
Contacten met de buurt Frank Hoek