Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

De Groene Lunet wil graag het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren hebben.
Wat is dat en hoe ziet het traject eruit?

Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren begeleidt (volks)tuinparken en andere gemeenschappelijke tuinen naar een natuurvriendelijker beheer, onderhoud en inrichting. De landelijke organisatie voor hobbytuinders (AVVN), de vereniging voor veldbiologie KNNV en het IVN hebben de eisen opgesteld. Die gelden alleen voor de algemene delen van het tuinpark, dus niet voor individuele tuinen. Natuurlijk hopen we dat onze leden geïnspireerd raken door het idee en ook mee willen doen.

Er zijn eisen voor biodiversiteit (vogels, insecten, amfibieën, hagen, inheemse plantensoorten), verkoop en gebruik van tuingif en kunstmest, afvalscheiding, opvang en afvoer van regenwater, verhardingen (houtsnippers en gras zijn beter dan tegels en asfalt) en onze leden krijgen voorlichting en cursussen over natuurvriendelijk tuinieren

Het traject  (deze pagina wordt steeds geactualiseerd)

  1. 8 maart 2018: De Algemene Ledenvergadering van De Groene Lunet stemt in met het voorstel van het bestuur om het keurmerk aan te vragen. Roos Broersen (adviseur NKNT van de AVVN) gaf hierbij een presentatie over natuurlijk tuinieren en het traject dat komen gaat. In alle fases van het traject wordt ook de buurt actief uitgenodigd.
  2. 29 mei 2018: Aanvraag subsidie bij de gemeente (via de AVVN) voor de kosten van het traject. Goedkeuring is verleend op 30 mei 2018 .
  3. 14 juni 2018: Startadvies, bestaande uit een excursie over ons tuinenpark waarbij Roos Broersen mondeling tips en advies geeft om de natuurwaarden te versterken.
  4. 23 augustus 2018: Plan bestuur, waarin staat hoe de vereniging het keurmerk wil gaan halen. (zie Plan).
  5. Juni 2020: Eindinventarisatie, met Roos Broersen en Herman Vroklage (AVVN), in de vorm van een excursie. Ook tuinders en buurt welkom.
  6. Eindadvies, met eindbeoordeling en daaraan gekoppeld een Keurmerkschild maximaal 4 jaar geldig, daarna herbeoordeling,

Een beoordeling op ‘milieu’ hangt af van het aantal stippen: die loopt van 4 sterren (maximale milieueisen) tot 1 ster. Het aantal sterren komt overeen met het aantal bolletjes in de milieu-beoordeling van Milieu Centraal. Er is geen onafhankelijke controle; dat doet het AVVN zelf.