Het Plan

Het bestuur heeft in juli 2018 de criteria om in aanmerking te komen voor het keurmerk Natuurlijk Tuinieren naast het startadvies gelegd en vervolgens gekeken wat wij als vereniging belangrijke en leuke thema’s vinden om in het traject van de komende 2 jaar te gaan aanpakken. Alle plannen hebben een doorlooptijd tot juni 2020.

We zijn tot de volgende thema’s gekomen:

  1. Milieuvriendelijk maaibeleid. Door de tuincommissie op te stellen, kan per 2019 ingaan.
  2. Bodembedekking en (her/be)planting, waaronder de aanleg van een vogelbos bij het entreegebied. Meer gebruik van inheemse soorten. maar ook bloeiers in ieder seizoen en bewust ruimte creëren voor wilde planten als brandnetels.
  3. Insecten- en dier vriendelijke volkstuin. (denk aan stapelmuren, kunstmatige broedplaatsen, nestkasten, vlindertuin, vleermuisnest en keverbergjes)
  4. Milieuvriendelijk maken van het verenigingsgebouw en aanhangerhok, materialen, verfsoort, vegetatie op dak, begroeiing muren, etc)
  5. Voorlichting door vereniging, bijvoorbeeld cursussen of via de website. Werkgroep educatief.
  6. Betrekken buurt en buurtgroepen bij de volkstuin.

Zin om mee te denken of mee te helpen? Laat het ons weten op degroenelunet@gmail.com

Cursussen die aansluiten op deze thema’s

  1. Najaar 2018:    Ontwerpen vlindertuin, vogelbos.
  2. Voorjaar 2019:Beestjeshotels maken, theorie en praktijk.
  3. Najaar 2019:    Begroeien van gebouwen
  4. Voorjaar 2020: Maaien met de zeis

De cursussen zijn voor leden en voor inwoners van Lunetten en Hoograven. Data volgen nog.