Privacystatuut

ATV De Groene Lunet vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom leggen we hieronder uit wat wij met uw gegevens doen en welke rechten u heeft. Heeft u vragen over ons privacystatuut, stuur deze dan gerust per e-mail aan: degroenelunet@gmail.com

Welke persoonsgegevens leggen wij vast?
– voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, email, bankrekeningnummer
– alleen van relaties (leveranciers, organisaties, gemeentelijke instellingen, enz.) ook nog: functie, naam bedrijf/organisatie

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Vanaf het moment dat u zich aanmeldt als lid tot 1 jaar na beƫindiging van het lidmaatschap. Bankrekeningnummers kunnen wij niet verwijderen uit de afschriften, maar wel uit het adresboek van ons internet-bankieren programma.

Met wie delen wij uw gegevens?
– met AVVN (zolang u lid bent van De Groene Lunet en dus ook van de AVVN)
– met de leden van onze vereniging (alleen voornaam, achternaam, telefoonnummer, tuinnummer). Deze ledenlijst is alleen toegankelijk op de website met een inlogcode

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
voor de administratie
– voor het zenden van (nieuws)brieven of facturen

Wat doen we met foto’s en video’s waar u op staat?
Soms worden bij activiteiten van de vereniging (barbecue, tuinbeurten, enz.) wel eens foto’s of video’s gemaakt voor een nieuwsbericht op de website. Wij plaatsen deze alleen met uw voorafgaande toestemming.

Uw gegevens inzien, aanpassen, verwijderen
– u kunt op ieder moment een verzoek indienen bij degroenelunet@gmail.com om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt dan ook wijzigingen doorgeven.
– u kunt uw gegevens laten verwijderen uit de ledenlijst op het besloten deel van de website.
– zolang u lid bent, kunt u niet uw gegevens laten verwijderen uit onze administratie en die van de AVVN.
– u kunt ook verzoeken om — na afloop van uw lidmaatschap — als oud-lid in onze administratie te blijven staan. Hier zijn geen kosten aan verbonden