Tuinregels

Waar mensen samen werken zijn regels nodig om vervelende situaties te voorkomen bij meningsverschillen. Zoals iedere vereniging in Nederland heeft De Groene Lunet daarom statuten, waarin is vastgelegd hoe de vereniging bestuurd moet worden en hoe de invloed van de leden is gewaarborgd.

Statuten gaan alleen over de grote lijnen. Allerlei nadere afspraken over hoe we met elkaar om willen gaan en hoe de belangrijkste zaken verlopen, zijn geregeld in het Huishoudelijk Reglement. Dit reglement is veel concreter dan de statuten en in de praktijk ook veel relevanter voor de leden. Het Huishoudelijk Reglement moet worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur.
De statuten en het reglement kunt u hieronder downloaden.

Statuten ATV De Groene Lunet 6-6-2016

2019 Huishoudelijk Reglement ATV De Groene Lunet

2020 Huishoudelijk Reglement ATV De Groene Lunet

Het gebruik van andere dan milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen en meststoffen is niet toegestaan. In onderstaand document kunt u lezen wat wel en niet mag.
Advieslijst Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren