Knipsellunet

Nieuws van de Groene Lunet
maart 2021

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief:
  1. Het seizoen gaat weer beginnen
  2. Kennismaken met ....
  3. Tuintip van de maand
  4. De nieuwe bijenstal
  5. Bestuurswissel
  6. En verder

1. Het seizoen gaat weer beginnen

Rodebiet (Medium)
Nog nooit was de overgang van winter naar lente zo abrupt als dit jaar. We gingen in een paar dagen van min18 naar plus 18 graden. En meteen was het ook weer druk op ons tuinenpark. Het bestuur en de tuincommissie wensen jullie veel tuinplezier dit jaar.
Fons Valk1

2. Kennismaken met Fons Valk (tuin 30)

Lid van de Groene Lunet sinds
Ik woon al vanaf 1981 in Lunetten en in 1994 zag ik dat ze bezig waren met de verplaatsing van het volkstuincomplex naar de huidige locatie. Ik kon toen meteen lid worden. Het verenigingsgebouwtje stond er nog niet en de leden moesten zelf de sleuven graven voor het besproeiingssysteem.
Waarom wilde je een tuin?
Ik verbouwde in mijn eigen tuin al groente en kreeg nu de kans om dat uit te breiden op een groter stuk grond.
Hoe bevalt het?
Na 27 jaar bevalt het nog steeds erg goed. Vorige jaar heb ik een kas geplaatst. Ik heb veel groente en fruit: kolen in alle kleuren en soorten, wortelen, uien, kruiden, aalbessen en aardbeien. Verder heb ik een pruimen- en een perenboom.
Met wie zorg je voor je tuin?
Ik doe het alleen.
Wat is de trots van je tuin?
Mijn trots zijn toch wel mijn aardbeien en aalbessen. Ik experimenteer met verschillende soorten en groeiwijzes. Mijn favoriete website is aardbeiplantje.nl
Ben je actief voor de vereniging?
Toen ik lid werd in 1994 ben ik meteen penningmeester geworden en vanaf 2001 voorzitter tot 2011. In 2011 kon ik de vlag over geven aan de huidige voorzitter Frank Hoek. Ik heb toen nog tot 2018 in de tuincommissie gezeten, samen met Ton Dubbers (tuin 20) en Jopie Elings (tuin 40). Toen vond ik wel genoeg.

3. Tuintip van de maand

Bij het verplaatsen van plantjes, wil er nog wel eens teveel aarde van de kluit vallen met schade aan de wortels tot gevolg. Probeer het eens met een stuk polyester regenpijp.
kool-verplant-10

4. De nieuwe bijenstal

De nieuwe bijenstal (tuin 33) is zo goed als klaar
De eerste twee bijenvolken hebben inmiddels al hun intrek genomen in het nieuwe verblijf. Er komen alleen vriendelijke bijenrassen.
In de volgende Nieuwsbrief gaan we uitgebreid aandacht besteden aan de bijentuin

5. Bestuurswissel

Vanaf 11 maart wijzigt de samenstelling van het bestuur. Normaal gebeurt dit tijdens de Algemene Ledenvergadering, maar deze is met jullie toestemming verplaatst naar het najaar. Dan volgt de officiële benoeming van de bestuursleden. De datum volgt zo gauw we weer fysiek bij elkaar kunnen komen.
***************************************
Het bestuur bestaat vanaf 11 maart uit:
Frank Hoek, voorzitter
Sytze de Roock, secretaris
Durk Nijdam, penningmeester
Inge Scheer, lid
*****************************************
Inge heeft aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn. Voor haar zoeken we per dit najaar dus een nieuw lid. Met het vertrek van Inge bestaat het bestuur en de tuincommissie alleen maar uit mannen. Dus dames .......
De tuincommissie blijft bestaan uit:
Teun Harteveld (tuin 48)
Hein Macke (tuin 50)
Jochem Hogenhuis (tuin 33)

6. En verder

Tuinbeurt
De tuinbeurt van 6 maart gaat niet door. De data van de tuinbeurten in 2021 vind je hier. De eerstvolgende is op zaterdag 10 april. Voor kleine klussen tussendoor hangen we een intekenlijst op, waarin je alleen of in kleine groepen coronaproof kunt werken.
Paden
De paden op het tuinenpark zijn van ternair zand. Natuurlijkvriendelijk maar na een winter ziet het er toch allemaal wat minder uit door mosaanslag en wielsporen. We hebben de aannemer gevraagd om er een nieuwe laag overheen te leggen. Dat gaat in april gebeuren.
Wachtlijst gesloten
Nog regelmatig lopen er mensen ons tuinenpark op met de vraag of ze een tuin kunnen huren. De wachtlijst is in een half jaar zo gegroeid, dat de wachttijd al bijna 5 jaar bedraagt. Het bestuur heeft daarom besloten om geen nieuwe aanvragen meer in behandeling te nemen.
Duurzaam gereedschap
De Groene Lunet gaat al haar gereedschap vervangen door accu-apparaten. Denk aan de grasmaaier, bosmaaier, motorzaag, heggenscharen. Dus straks geen benzinestank, minder lawaaioverlast en weer een kleine bijdrage aan een duurzamere samenleving.
Compost
Veel leden hadden weer samen compost besteld, zoals deze berg championcompost
champmest

email facebook website