Knipsellunet

Extra Nieuws van de Groene Lunet
12 augustus 2020

Beste lezer,

In deze extra nieuwsbrief:
  1. Diefstal
  2. 29 augustus 17.00 uur

1. Diefstal

In de vorige Nieuwsbrief schreven we dat we de laatste tijd veel meldingen van tuinders krijgen, dat er groente, fruit of bloemen uit hun tuin verdwijnt. Bij sommige leden was daarbij ook zonder toestemming door hun tuin gelopen.
We hebben daarom een bord geplaatst, waarin bezoekers er op worden gewezen dat wandelen op de paden is toegestaan, maar dat het betreden van de tuinen en het plukken van fruit, groente en bloemen verboden is.
We hebben van de diefstal ook melding gemaakt bij de politie. Zij zullen de komende tijd af en toe een ronde over ons tuinencomplex maken. Niet schrikken dus.
Verder gaat het bestuur op de eerst volgende bestuursvergadering bespreken of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn.
Meld ons als je iets verdachts ziet bij een van de bestuursleden, bij de tuincommissie of op degroenelunet@gmail.com

2. 29 augustus 17.00 uur

Het bestuur heeft besloten om dit jaar geen barbecue te organiseren. Diverse leden vroegen zich af, of dat wel corona-veilig zou zijn. Nee dus, is de conclusie.
Maar .....
de bekendmaking door de AVVN of De Groene Lunet het keurmerk Natuurlijk tuinieren heeft behaald, gaat wel door. We hebben wethouder Lot van Hooijdonk uitgenodigd om het keurmerkschild te onthullen. Dan weten we ook hoe goed we het hebben gedaan (1-4 stippen)
De feestelijke onthulling vindt plaats op zaterdag 29 augustus om 17.00 uur.
Leuk als jullie er bij willen zijn. Vanaf 16.30 staat de aangeklede borrel klaar.

email facebook website