Natuurlijk tuinieren: De verovering van de 4de stip

De herkeuring voor het keurmerk zal op vrijdag 10 mei plaatsvinden. We hebben de volgende verbeteringen doorgevoerd en acties ondernomen om een 4e stip te veroveren:

 • Minder vaak maaien en in gedeelten, daardoor meer inheemse bloeiers. Bijvoorbeeld de brandnetel, waardplant voor vlinders zoals de Atalanta, Kleine vos, Dagpauwoog
 • Stapelmuurtje
 • 2e┬áregenton
 • Groene daken nu op alle opstallen
 • Nestkastjes voor vogels erbij: Koolmees, pimpelmees, roodborst (ook boomklever kastjes in de populieren naast de tuin)
 • Nieuw egelhuis
 • Enkele inheemse planten toegevoegd aan het vogelbosje
 • Uitbreiding border buiten het hek
 • Vormgeving van de nieuwsbrief verbeterd, meer afbeeldingen, aantrekkelijker om te lezen
 • Posters om de activiteiten onder de aandacht te brengen
 • In de nieuwsbrief de jaaragenda en meer aandacht voor natuurlijk tuinieren, onder andere door een tip in elke nieuwsbrief
 • In het tuinseizoen elke 3e┬ázaterdag koffieochtend, meestal met een activiteit: quiz, nestkastjes maken, lezing, excursie tuinderij Amelisweerd. Hierbij ook activiteiten, die voor niet-tuiniers toegankelijk zijn: struinen in de tuinen, plantjesruilmarkt, zadenbeurs.
 • Van de activiteiten zal een deel jaarlijks terugkomen: plantjesruil, plantjesruilmarkt, zadenbeurs, oogstfeest, inkoop champost
 • In 2022 ruimte beschikbaar gesteld voor project: tuinieren op Mars