Nieuws archief

15 december 2018 De tuinen worden vernummerd
Met ingang van het nieuwe jaar 2019 hernummeren we de tuinen. Door splitsing van tuinen waren er allerlei tussennummers ontstaan, die lastig te sorteren zijn in onze administratie.
De nieuwe tuinnummers worden op de scheidingspalen aangebracht en zijn van twee kanten te lezen. Op de rekening voor de huur van 2019 vindt u zowel het oude als het nieuwe tuinnummer. Het tuinnummer moet goed zichtbaar blijven vanaf het pad en mag niet afgedekt worden.

13 oktober 2017 We hebben een Facebookpagina !

Ons lid Ron Beers heeft een Facebook pagina aangemaakt voor de Groene Lunet. We hopen natuurlijk dat veel leden zich gaan aanmelden en berichten en foto’s gaan posten. Bijvoorbeeld om planten of zaden te ruilen, elkaar advies te vragen of te wijzen of interessante activiteiten voor tuinders.
https://www.facebook.com/groups/864947553667618/

26 augustus 2017  Tuinfeest groot succes

Hieronder een kleine impressie van het tuinfeest 2017. De weergoden waren ons zeer gunstig gezind en de sfeer zat er mede daardoor goed in. Bijna 50 leden — sommigen met partner en kinderen — waren aanwezig en zij lieten zich de vele meegebrachte heerlijke salades, taarten en andere lekkernijen goed smaken.

 

1 juli 2017 Asfaltpaden vervangen door ternair zand

Op alle paden op ons volkstuincomplex is het asfalt vervangen door ternair zand. Voordelen: veel milieuvriendelijker en eenvoudig zelf te repareren. Met dank aan de AVVN en de gemeente Utrecht, die de vervanging financieel mogelijk hebben gemaakt.

30 maart 2017 Nieuwe veranda aan ons verenigingsgebouw

Vandaag is de veranda geplaatst aan ons verenigingsgebouw en meteen in gebruik genomen. De klus werd uitgevoerd door Phil de Groot van Verandashop.nl samen met Ton en Fons. Hieronder een paar foto’s.

19 januari 2017 Zienswijze De Groene Lunet op Tracébesluit A27/A12

Het bestuur heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen de vaststelling van het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht. Hieronder onze zienswijze en de reactie van de minister: 2017 DGLZienswijze A27-A12

2 juli 2016 Een bijenvolk vangen doe je zo

Een van de bijenvolken had zich verzameld op de buitenkant van de schutting om de bijentuin, op weg naar een nieuwe thuisbasis. Op de video zie je hoe Jochem met hulp van een van onze tuinders het volk in een bijenkast stopt.

12 maart 2016 Snoeicursus

Net als vorig jaar is er afgelopen zaterdag een snoeicursus geweest gegeven door Josien Seegers. Het was weer een leerzame ochtend.

snoeibeurt1

25 oktober 2015 Pompoenenvervoer 

Meneer Tonga heeft een prachtige pompoen geoogst en is op weg naar huis.

pompoenvervoer

25 juli 2015 Stortplaats voor tuinafval klaar

Tuinafvalbak DGL
Bij de ingang is een grote bak voor al het tuinafval. De gemeente komt de bak regelmatig legen, op voorwaarde dat er echt alleen tuinafval in zit. Wilt u er daarom geen ander vuil (papier, hout, ijzer, glas, restafval) in te gooien.

5 september 2015 Tuinfeest afgelast

De weergoden zijn ons helaas niet goed gezind. Daarom heeft het bestuur besloten dat het tuinfeest van zaterdag 5 september NIET doorgaat.

6 juni 2015 Nieuw afvalbeleid

Het bestuur heeft moeten besluiten om de proef met het plaatsen van afvalbakken voor plastic, glas en papier (zie 5 mei 2014) te beëindigen. Er werd teveel restafval tussen gegooid. Ook is er in de afgelopen maanden een grote afvalberg bij de ingang ontstaan. Deze is inmiddels weggehaald, maar dit mag nooit meer gebeuren.

Iedereen dient al zijn eigen afval dus weer — net zoals voorheen — zelf af te voeren. Alleen voor GFT-afval komt er een grote bak bij het entreegebied (gereed in augustus 2015). Het bestuur gaat de schoonmaakkosten verhalen op de vervuiler en bij herhaling kan het bestuur besluiten om het betreffende lid te royeren.

25 maart 2015

In april 2015 gaan we beginnen met de herinrichting van het entreegebied van ons volkstuincomplex. Er komt een verzamelplaats voor GFT-afval en de heestervakken worden vervangen door perken met bloeiende planten. Benieuwd hoe het gaat worden: klik op onderstaande link voor een impressie. Herinrichting entreegebied

7 maart 2015

Wegens succes herhaald. Een praktijk ochtend over het snoeien van klein en groot fruit.
Zaterdag 7 maart komt Josien Seegers ons van 10.00 tot 12.00 uur weer helpen met snoeien.
Alle vragen en proef objecten zijn welkom. Bij regen of sneeuw wordt het een week opgeschoven.

Enkele nuttige wenken bij het snoeien van struiken en bomen

5 maart 2015.

Algemene ledenvergadering met lezing van Roy Greeve over de biologische achtergrond van vruchtwisseling en combinatieteelt. Vanaf 19.30 in de Musketon zaal 16

19 juni 2014

Op de tuin zijn rupsen van de koninginnenpage gezien. Ze leven voornamelijk van door de mens als groenten geteelde gewassen, zoals venkel en het loof van wortelen, of andere schermbloemige. Er zijn 2 populaties per jaar. De rupsen kan je van half mei tot eind juni treffen en van half augustus tot eind september.

koninginnepage2koninginnepage266px-Il_conte_di_Luna_-_Papilio_machaon_(by-sa)[1]

10 juni 2014

hallo medetuinders,

Gisteravond heb ik een mooi slangenhemd gevonden op mijn tuin! Eerst schrok ik wel even maar het is natuurlijk prachtig om te zien en
ze zitten er dus echt, gevaarlijk zijn ze gelukkig niet, daar ben ik wel blij om want het is er eentje van aardige lengte.
Een ringslang doet zijn jasje een aantal keer per jaar uit als hij er niet meer in past. Hij zoekt dan een plek met weerstand, bij mij de stekelige onderkant van de frambozen, om het vel af te stropen. Wat ik gevonden heb is dus het binnenstebuiten jasje.
unnamed[1] slangenhemd
Groeten,
Marieke tuin 40A

5 mei 2014

IMG_20140505_155413

Vandaag hebben we drie containers geplaatst als service voor onze tuinders. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor plastic (links), papier (midden) en glas (rechts). U kunt ze vinden aan de zijkant van ons schuilhok. Ander vuil dient u — net als nu — zelf af te voeren.

Het bestuur is daarnaast plannen aan het maken voor een gemeenschappelijke stortplaats voor gft. Nader bericht volgt.

15 maart 2014

Na vier jaar zijn de werkzaamheden aan het spoor op het terrein van ons complex afgerond.  Een groene wadi en een mooi hek markeren de grens met het spoorwegterrein. Van de gemeente hebben we een grote hoeveelheid klimplanten gekregen, die in een extra tuinbeurt op 15 maart tegen het nieuwe hek langs het spoor gezet. Dat wordt een prachtig gezicht als alles straks gaat bloeien.

29 maart 2013             De heg langs de Engelsmanplaat gaat weg
De gemeente en ProRail hebben de afrastering en de struiken achter de tuinen langs de Engelsmanplaat weg gehaald. Op deze plaats komt een wadi, wat visueel een veel mooier gezicht is. Onbevoegden kunnen niet via deze kant op ons tuincomplex komen, want zowel naast de ingang als aan de spoorkant wordt deze strook grond afgesloten.
014
011
2 januari 2013             De bijenstal op de Groene Lunet
In maart van dit jaar bleek dat alle 3 de volken goed de winter waren doorgekomen. Dit is niet vanzelfsprekend, de wintersterfte onder bijenvolken ligt voor de provincie Utrecht  op ruim 20%. Het voorjaar was koud, nat en winderig. Daardoor konden de bijen weinig vlieguren maken. In plaats van voorjaarshoning te kunnen slingeren moesten de volken bijgevoerd worden. Het was voor de bijen en imkers een slecht voorjaar, maar dankzij de bloemenweelde op de volkstuinen, de tuinen in Lunetten en de Lindebomen in de omgeving kon er in juli toch zomerhoning worden geoogst. Het honing slingeren in het schuilhuisje werd met interesse bekeken door verscheidene mede tuinders.
Tijdens de jaarlijkse BBQ gaven de imkers aan belangstellenden een kijkje in het zachtaardigste volk. Zelfs de koningin liet zich daarbij nog even zien. Er werden vragen gesteld en beantwoord. De reacties waren positief, men vond het boeiend.
Bij de bijenstal is een hekje geplaatst en een bordje waarop staat dat kinderen onder de 12 jaar er alleen onder begeleiding van een volwassene mogen komen. Als er niet net in een bijenkast een ingreep is gedaan is bij de bijen staan kijken geen probleem. De imkers zijn er echter achter gekomen dat kinderen graag deksels optillen en dat is niet verstandig zonder eerst een pijp aan te steken of kap op te zetten.
De bijentuin stond door het slechte weer en lozingen van ProRail regelmatig onder water in 2012. De bijen vlogen er onbekommerd overheen, de imkers trokken laarzen aan maar de planten hadden het zwaar. De trillingen van het werkverkeer en de modder die opspat is voor de bijen onprettig. Als straks de werkzaamheden zijn afgerond, de greppel is gegraven en het definitieve hek er staat kan het dus alleen maar beter worden.
De imkers,
Jochem Hogenhuis – tuin 49
Ludy Jongkind – tuin 33

21 december 2012            Nieuwe greppels

Op 21 december heeft het bestuur een gesprek gehad met medewerkers van ProRail en de gemeente Utrecht over de definitieve oplossing voor de wateroverlast op ons volkstuincomplex, die is ontstaan door de werken aan de spoorverdubbeling.

ProRail en gemeente gaan op zeer korte termijn van start met de afwerking van de spoorwerken aan de kant van onze tuinen. Concreet hebben we het volgende afgesproken:

  1. Aan de spoorzijde van ons complex wordt meteen achter de huidige afrastering een greppel gegraven met een drainagepijp in de bodem. Aan de spoorzijde van de greppel wordt een hek van 1.80 meter hoog geplaatst als afscheiding met een werkweg.
  2. Ook aan de zijde Engelsmanplaat wordt een greppel met drainagepijp aangelegd, die haar water loost op de sloot naast het fietspad bij de ingang.
  3. Om te voorkomen dat onbevoegden op de strook tussen de huizen / woonwagens en ons complex kunnen komen, wordt de toegang tot deze strook zowel langs het fietspad als aan de spoorzijde met een hoog hek afgesloten. We verwachten dat hier dan ook geen zwerfvuil meer terecht kan komen. Hiermee vervalt het nut van de afrastering en de struiken achter de tuinen aan de Engelsmanplaatzijde, en die worden daarom ook weggehaald. Deze tuinen eindigen in de nieuwe situatie dus op de greppel.
  4. Het fietspad langs ons complex wordt verbreed, waardoor fietsers elkaar veiliger kunnen passeren. De verbreding wordt gerealiseerd aan de slootzijde en heeft dus geen consequenties voor de meidoornhaag langs onze tuinen.
  5. ProRail wil op in februari met al deze werken beginnen en verwacht in april klaar te zijn.

Het bestuur is tevreden met de gekozen oplossingen. De wateroverlast door de spoorwerken behoort in april tot het verleden, het complex wordt veiliger door de afsluiting van de strook langs de Engelsmanplaat, we zijn van de clandistiene vuilstort af en het wordt mooier.

Namens het bestuur is Fons Valk contactpersoon met ProRail. Voor vragen kunt u bij hem terecht.

November 2012   Interview met Fons Valk in Dubbelslag (informatiekrant van ProRail) nr. 7, najaar 2012