Bestuur

Frank Hoek Voorzitter 06-23874135 frankhoek48@gmail.com
Sytze de Roock Secretaris 06-10840161 degroenelunet@gmail.com
Durk Nijdam Penningmeester 030-2893144 nijdamdurk@gmail.com
Jochem Hogenhuis Coördinatie Onderhoud 06-21996762 jhogenhuis@hotmail.com
Teun Harteveld Tuincommissie 06-19719090 t.harteveld@freeler.nl
Hein Macke Tuincommissie 06-19104381 hein_alice.macke@ziggo.nl
Aandachtsgebied Verantwoordelijk bestuurslid 
Contact met AVVN / OVU / gemeente Utrecht Frank Hoek
Legen groenbak Teun Harteveld, Hein Macke
Bijenkasten / imkers Jochem Hogenhuis
Beheer materiaal Jochem Hogenhuis
Wachtlijst, contactpersoon voor nieuwe leden Sytze de Roock
Ledenlijst (doorgeven wijzigingen) Sytze de Roock
Coördinatie schoonmaak schuilhok Jopie Elings
Tuinbeurten Teun Harteveld, Hein Macke
Verhuur aanhanger Jochem Hogenhuis
Sleuteluitgifte Sytze de Roock
Website / Nieuwsbrief Frank Hoek
Contacten met de buurt Frank Hoek