Bestuursreglement

Op 1 juli 2021 treedt de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking. Deze wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.

Het bestuur van de ATV De Groene Lunet heeft een bestuursreglement opgesteld, waarin we beschrijven hoe we de vereniging willen besturen in lijn met de nieuwe wet. De Algemene Ledenvergadering heeft dit reglement goedgekeurd op de ALV van 4 november 2021. Daarna vragen we onze notaris om de statuten aan te passen, zodat ze voldoen aan de WBTR.

Bestuursreglement ATV De Groene Lunet