Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

De Groene Lunet heeft sinds 29 augustus 2020 het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.
Wat is dat en wat hebben we daar voor moeten doen?

Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren wordt uitgereikt aan (volks)tuinparken en andere gemeenschappelijke tuinen, die werk maken van een natuurvriendelijk beheer, onderhoud en inrichting van het tuinenpark. De landelijke organisatie voor hobbytuinders (AVVN), de vereniging voor veldbiologie KNNV en het IVN hebben de eisen opgesteld. Die gelden alleen voor de algemene delen van het tuinenpark, dus niet voor individuele tuinen. Natuurlijk hopen we dat onze leden geïnspireerd raken door het idee en ook mee gaan doen.

Er zijn eisen voor biodiversiteit (vogels, insecten, amfibieën, hagen, inheemse plantensoorten), verkoop en gebruik van tuingif en kunstmest, afvalscheiding, opvang en afvoer van regenwater, verhardingen (houtsnippers en gras zijn beter dan tegels en asfalt) en onze leden krijgen voorlichting en cursussen over natuurvriendelijk tuinieren

Het traject 

  1. 8 maart 2018: De Algemene Ledenvergadering van De Groene Lunet stemt unaniem in met het voorstel van het bestuur om het keurmerk aan te vragen. Roos Broersen (adviseur NKNT van AVVN) gaf hierbij een presentatie over natuurlijk tuinieren en het traject dat komen gaat. In alle fases van het traject wordt ook de buurt actief uitgenodigd.
  2. 29 mei 2018: Aanvraag subsidie bij de gemeente (via AVVN) voor de kosten van het traject. De subsidie is toegekend op 30 mei 2018 .
  3. 14 juni 2018: Startadvies, bestaande uit een excursie over ons tuinenpark waarbij Roos Broersen mondeling tips en advies geeft om de natuurwaarden te versterken.
  4. 23 augustus 2018: Plan bestuur, waarin staat hoe de vereniging het keurmerk wil gaan halen. (zie Plan).
  5. 26 juni 2020: Eindinventarisatie door AVVN (keurmeesters Roos Broersen en Tiny Schut), in de vorm van een excursie over het tuinenpark. Ook tuinders en buurt welkom.
  6. Eindadvies, met eindbeoordeling en daaraan gekoppeld een Keurmerkschild maximaal 4 jaar geldig, daarna herbeoordeling,

Een beoordeling op ‘milieu’ hangt af van het aantal stippen: die loopt van 1 tot 4 stippen. Het aantal stippen komt overeen met het aantal bolletjes in de milieu-beoordeling van Milieu Centraal. Er is geen onafhankelijke controle; dat doet AVVN zelf.