Ons Plan

Het bestuur heeft in juli 2018 de criteria om in aanmerking te komen voor het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren naast het startadvies gelegd en vervolgens gekeken wat wij als vereniging belangrijke en leuke thema’s vinden om in het traject te gaan aanpakken. Alle plannen hebben een doorlooptijd tot juni 2020.

We zijn tot de volgende thema’s gekomen:

  1. Milieuvriendelijk maaibeleid. Door de tuincommissie op te stellen.
    Gerealiseerd: vanaf januari 2019 wordt per maaibeurt steeds maar een deel van het terrein gemaaid.
  2. Bodembedekking en (her/be)planting, waaronder de aanleg van een beestjesbos bij het entreegebied. Meer gebruik van inheemse soorten. maar ook bloeiers in ieder seizoen en bewust ruimte creëren voor wilde planten als brandnetels.
  3. Start: april 2019. Beestjesbos gereed mei 2020
  4. Insecten- en dier vriendelijke volkstuin. (denk aan stapelmuren, kunstmatige broedplaatsen, nestkasten, vlindertuin, vleermuisnest en keverbergjes).
    De vereniging heeft al jaren een bijentuin met meerdere bijenvolken. Op 13 juli 2019 is het insectenhotel opgeleverd. Eerder al in april 2019 hebben we een valkennestkast opgehangen in een van de lichtmasten. In maart 2020 kwamen er een broedhoop voor ringslangen en een schuilplek voor egels. In mei 2020 werden in het beestjesbos een demonstratie bijenkast en een vogeldrinkschaal geplaatst. En onder ons prachtige nieuwe toegangsbord hebben we een bloemenperk aangelegd.
  5. Milieuvriendelijk maken van het verenigingsgebouw en aanhangerhok, materialen, verfsoort, vegetatie op dak, begroeiing muren, etc)
    Op 21 mei 2019 is een sedumveld aangelegd op het dak van het verenigingsgebouw (zie Nieuws)
  6. Voorlichting door vereniging, bijvoorbeeld cursussen of via de website.
    Gerealiseerd: zie cursusschema hieronder
  7. Betrekken buurt en buurtgroepen bij de volkstuin.
    – Op 18 juli 2019 kreeg een schoolklas uitleg van een van onze imkers over het leven van bijen. De buurt werd uitgenodigd voor de cursussen.
    – De Groene Lunet is vertegenwoordigd in een werkgroep met de gemeente en andere natuurclubs in de wijk, die een nieuwe groenvisie voor Lunetten gaat opstellen.
    – Sinds 2 mei 2020 hebben we een demonstratie bijenkast in het beestjesbos, waar leden, familieleden en buurtbewoners een bijenvolk in actie kunt zien.

    – Sinds mei 2020 is de Nieuwsbrief van de Groene Lunet beschikbaar gemaakt voor buurt en andere geïnteresseerden via een aanmeldformulier op de website
    – Op 16 juni 2020 is een prachtig nieuw toegangsbord bij de ingang geplaatst, waarmee duidelijk wordt dat het tuinenpark openbaar toegankelijk is 

Cursusschema

  1. Najaar 2018:     Ontwerpen vlindertuin, vogelbos.
  2. Voorjaar 2019: Insektenhotels maken, theorie en praktijk.
  3. Najaar 2019:     Begroeien van gebouwen
  4. Voorjaar 2020: Snoeicursus (vervalt ivm corona maatregelen)

De cursussen zijn voor leden en voor inwoners van Lunetten en Hoograven.