Visie De Groene Lunet 2023

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar (17 maart 2022) hebben we gesproken over een toekomstvisie voor de vereniging.

Vanuit de gemeente wordt er druk op de volkstuinverenigingen uitgeoefend om de tuinen parken meer open te stellen voor de buurt en om mensen uit de omgeving meer te betrekken bij activiteiten van de vereniging. Groen moet beschikbaar zijn voor iedere inwoner van de stad, zo denkt de gemeente. 

Vorig jaar hebben we tijdens de ALV een peiling onder de leden gehouden om te zien hoe zij hierover denken. Op een schaal van “ik kom alleen voor mijn eigen tuin en ik heb geen behoefte aan meer” tot “als vereniging een actieve rol spelen bij groenprojecten in de buurt of deze organiseren”, bleek dat onze leden in overgrote meerderheid een middenpositie kozen. Namelijk meer samen doen als vereniging en in beperkte mate buurtbewoners betrekken bij activiteiten.

Het bestuur heeft deze denkrichting verder uitgewerkt en Roswitha Volten (Tuin 5) heeft een voorstel op papier gezet. Wat is er gedaan

– in het voorjaar / zomer is in het kader van Utrecht 900 een Marsmodule op ons terrein gebouwd

– tuin 72 is als proef gesplitst in 3 kleine tuinen om zo de druk op de wachtlijst te verminderen en nieuwe tuinders vertrouwd te maken met het tuinieren. Als dit bevalt, overweegt het bestuur om meer tuinen te splitsen.
– op iedere derde zaterdag waren er activiteiten voor leden (presentatie door leden, plantenruilbeurs, voordracht over de marsmodule, enz)

– het bestuur heeft een voorstel gedaan voor een aantal vaste tuin ploegen (zie voorstel hieronder).

Tuinploegen ATV De Groene Lunet

Tuinploeg Taak Opdrachtgever Bijzonderheden
Schoonmaakploeg Schoonhouden verenigingsgebouw incl toiletten

Aanvullen voorraad koffie/thee/schoonmaakmiddelen

Penningmeester 3 leden
Maaiploeg Maait graspaden en wadi’s

Onderhoud maaimachine

Tuincommissie 6 leden
Snoeiploeg Snoeien bomen van de vereniging (entreegebied, fruitboompjes langs spoor) Tuincommissie 4 leden. 

Groep krijgt ieder jaar voor de start van het snoeiseizoen een training in snoeien

Communicatie Onderhoud website, uitgave van de Nieuwsbrief, lid van de FaceBook-groep van de Groene Lunet Voorzitter / secretaris 3 leden
Klusploeg Onderhoud, vervanging en verbetering van verenigingsbezittingen Bestuurslid verantwoordelijk voor het Onderhoud 5 leden
Natuurlijk Tuinieren Adviseren van bestuur en Tuincommissie over een natuurlijk beheer van het tuinenpark

Aanvraag hernieuwing Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

Tuincommissie

Voorzitter

2 leden
Entreegebied Onderhoud van het zitgedeelte, de perken en het insectenhotel op het entreegebied Tuincommissie 3 leden

 

Opmerkingen

  1. Het bestuur zorgt voor een heldere taakopdracht voor iedere tuinploeg
  2. Iedere tuinploeg maakt haar eigen werkrooster en zorgt voor vervanging bij afwezigheid
  3. Iedere tuinploeg bepaalt haar eigen werkwijze
  4. Tuinploegleden zijn vrijgesteld van het verrichten van tuinbeurten
  5. De tuinploegen hebben regelmatig contact met de verantwoordelijke binnen het bestuur of de tuincommissie (bespreking voortgang, knelpunten)
  6. Tuinploegen kunnen alleen uitgaven declareren na voorafgaande toestemming van het verantwoordelijke lid van het bestuur of de tuincommissie.