Gebruik van netten

Gebruik van netten op de Groene Lunet

Regelmatig raken vogels en soms zelfs een ringslang verstrikt in de netten. Daarnaast storen veel leden storen zich er aan als hele tuinen overspannen zijn met constructies met netten.

De Regels

  1. Een tuin mag maximaal voor een derde van zijn oppervlakte bedekt zijn met netten.
  2. Netten over kleinfruit, fruitbomen en schadegevoelige gewassen zijn toegestaan mits ze goed aansluitend zijn aangebracht, dwz zonder gaten waar vogels in kunnen vliegen of lopen.
  3. Permanente constructies (dwz die meer dan een seizoen blijven staan) zijn alleen toegestaan voor meerjarige gewassen zoals fruitstruiken of fruitbomen. Dit geldt ook voor constructies van PVC buizen.
  4. Netten mogen alleen zijn aangebracht in de periode dat dit nodig is, bijvoorbeeld bij kool gedurende de groei- en oogstperiode en fruit gedurende de rijpings- en oogstperiode.
  5. Onder netten worden verstaan vogelnetten, insectenwerende netten en gaasdoeken.
  6. Bij discussiegevallen beslist het bestuur

………. en nog een paar netten tips

Gebruik het liefst netten met fijne mazen, of insectengaas (of vitrage). Vogels raken daar niet zo gauw in verstrikt;

Span het net voordat de vogels het fruit hebben ontdekt (voordat het rijp is)
Span het net strak, stop het ongebruikte deel onder het gespannen deel zodat egels er niet in verstrikt kunnen raken
Controleer regelmatig of het net nog goed zit en er geen vogels in zitten, kijk ook naar de netten van je buren.